Granaty to kamienie szlachetne z grupy krzemianów. Charakteryzuje je czerwona, krwista barwa. Granatami nazywa się minerały o niejednorodnym składzie chemicznym. Nazwa granatu pochodzi z łaciny i wywodzi się z podobieństwa jego kryształu do cząstek owocu granatu.

Granat- rodzaje

Granaty dzieli się na następujące grupy według składu chemicznego:

  • glinowe – pirop, grossular, hessonit, spessartyn, almandyn, rodolit
  • żelazowe – andradyt, demantoid, majoryt, calderyt
  • chromowe – uwarowit, knorringit, henleit
  • wanadowe – goldmanit
  • cyrkonowe – kimzeyit
  • magnezowe, żelazowe i manganowe - piralspit
  • wapniowe – ugrandyt

Granat - właściwości

Granaty potrafią wykazać efekt kociego oka oraz asteryzmu (smug światła powodujących świetlisty efekt gwiazdy). Część z nich może również zmieniać barwę w zależności od oświetlenia. 

Według ezoteryki granaty dodają odwagi, więc są szczególnie wskazane dla osób, którym trudno dokonywać zmian w życiu z obawy przed nieznanym. Energia granatu ma pomóc przezwyciężyć lęk przed nieznanym i nieśmiałość. Noszących biżuterię z granatu mają spotykać jedynie dobre rzeczy. Granat pomaga w pokonaniu trosk związanych z podejmowaniem wyzwań i pomaga w spełnianiu marzeń/